Japan Gold 10 Yen coin 1909

Japan Gold 10 Yen coin
Japanese Gold Coin 10 Yen

Japanese Gold Coins 10 Yen
Japanese Gold Coins - Ten Yen

Japan Gold 10 Yen coin, minted 1909 "Year 42".
This coin is .2411 oz AGW.